Life-changing
software services

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację.

W dniu 11.09.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu
33% o ponad 1% ogólnego udziału w głosach. Zawiadomienie wpłynęło od Pana R. Milana

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Raport Grupy Kapitałowej DO OK S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 201...

10.02.2020, min read
Read more
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki DO OK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekaz...

17.01.2020, min read
Read more
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące funkcje z...

29.11.2019, min read
Read more

Our website has cookies. more info