Meet us at:

Life-changing
software services

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki DO OK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 10 lutego 2020 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 14 maja 2020 roku;
• raport roczny za 2019 r. – 28 maja 2020 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 12 sierpnia 2020 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 10 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30...

02.06.2020, min read
Read more
Raport roczny za rok obrotowy 2019

Zarząd DO OK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok...

28.05.2020, min read
Read more
Raport okresowy za I kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020...

18.05.2020, min read
Read more

Our website has cookies. more info