Life-changing
software services

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki DO OK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 10 lutego 2020 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 14 maja 2020 roku;
• raport roczny za 2019 r. – 28 maja 2020 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 12 sierpnia 2020 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 10 listopada 2020 roku.

Raport Grupy Kapitałowej DO OK S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 201...

10.02.2020, min read
Read more
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące funkcje z...

29.11.2019, min read
Read more
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peniące funkcje za...

18.11.2019, min read
Read more

Our website has cookies. more info