Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku - DO OK

Meet us at:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki DO OK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 10 lutego 2020 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 14 maja 2020 roku;
• raport roczny za 2019 r. – 28 maja 2020 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 12 sierpnia 2020 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 10 listopada 2020 roku.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz o...

02.07.2020, min read
Read more
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 cz...

01.07.2020, min read
Read more
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

01.07.2020, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info