Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.02.2018 - DO OK

Meet us at:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.02.2018

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.02.2018 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki - we Wrocławiu, w budynku A1 położonym przy ul. Skarbowców 23b.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz o...

02.07.2020, min read
Read more
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 cz...

01.07.2020, min read
Read more
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

01.07.2020, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info