Struktura akcjonariatu - DO OK

Meet us at:

Struktura akcjonariatu

Akcjonariat - dane ogólne oraz najwięksi akcjonariusze

Dane ogólne:

Kapitalizacja: 6 552 000

Liczba dużych akcjonariuszy: 2

Liczba akcji: 1 365 000

Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 068 000

Liczba głosów na WZA: 2 215 000

Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,24%

Kapitał akcyjny:136 500,00

Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 918 000

Cena nominalna akcji: 0,10

Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,59%

 

Najwięksi akcjonariusze:

Żatuchin Dmitrij w porozumieniu z Małgorzatą Żatuchin, ZWZ 538 000 (39,41%) 988 000 (72,38%) 2019-09-06

Milan Ryszard wraz z HexFund sp. z o.o. i MCA sp. z o.o. sp.k. 530 000 (38,83%) 930 000 (68,13%) 2019-09-06

 

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz o...

02.07.2020, min read
Read more
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 cz...

01.07.2020, min read
Read more
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

01.07.2020, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info