Struktura akcjonariatu - DO OK

Struktura akcjonariatu

Akcjonariat - dane ogólne oraz najwięksi akcjonariusze

Dane ogólne:

Kapitalizacja: 6 552 000

Liczba dużych akcjonariuszy: 2

Liczba akcji: 1 365 000

Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 068 000

Liczba głosów na WZA: 2 215 000

Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,24%

Kapitał akcyjny:136 500,00

Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 918 000

Cena nominalna akcji: 0,10

Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,59%

 

Najwięksi akcjonariusze:

Żatuchin Dmitrij w porozumieniu z Małgorzatą Żatuchin, ZWZ 538 000 (39,41%) 988 000 (72,38%) 2019-09-06

Milan Ryszard wraz z HexFund sp. z o.o. i MCA sp. z o.o. sp.k. 530 000 (38,83%) 930 000 (68,13%) 2019-09-06

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

15.03.2022, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.02.2022

Zarząd DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem we Wrocławiu (53-025), ul. Skarbowców 23B...

24.01.2022, min read
Read more
Raport okresowy za II kwartał 2021

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 202...

12.08.2021, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag