Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów - DO OK

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 marca 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Tomasz Honsza-Żgutowicz posiadający 91.145 głosów, co stanowiło 7,97% ogólnej liczby głosów na NWZ i 4,11% głosów ogółem w Spółce.

2. MCA sp. z o.o. sp. k., posiadająca 151.968 głosów, co stanowiło 13,29% ogólnej liczby głosów na NWZ i 6,85% głosów ogółem w Spółce.

3. Dmitrij Żatuchin, posiadający 900 000 głosów, co stanowiło 78,73% ogólnej liczby głosów na NWZ i 40,54% głosów ogółem w Spółce.

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

28.03.2023, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

28.02.2023, min read
Read more
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym...

31.01.2023, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag