Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023 - DO OK

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23B.

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 marca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu - ul. Skarbowców 23B.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

28.03.2023, min read
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które...

28.03.2023, min read
Read more
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym...

31.01.2023, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag