Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku - DO OK

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

  raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

• raport roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

28.03.2023, min read
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które...

28.03.2023, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

28.02.2023, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag