Informacje finansowe - DO OK

Informacje finansowe

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe za rok 2018 w zestawniu z rokiem 2017

 Wybrane dane finansowe

01.01.2018 do 31.12.2018

01.01.2017 do 31.12.2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 7,374,425.64

4,720,802.25

 Zysk (strata) ze sprzedaży

1,155,943.20

-23,112.04

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1,030,738.01

-22,835.15

Zysk (strata) netto

747,652.57

-47,855.95

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

15.03.2022, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.02.2022

Zarząd DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem we Wrocławiu (53-025), ul. Skarbowców 23B...

24.01.2022, min read
Read more
Raport okresowy za II kwartał 2021

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 202...

12.08.2021, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag