Informacje finansowe - DO OK

Informacje finansowe

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe za rok 2018 w zestawniu z rokiem 2017

 Wybrane dane finansowe

01.01.2018 do 31.12.2018

01.01.2017 do 31.12.2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 7,374,425.64

4,720,802.25

 Zysk (strata) ze sprzedaży

1,155,943.20

-23,112.04

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1,030,738.01

-22,835.15

Zysk (strata) netto

747,652.57

-47,855.95

Raport okresowy za III kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 202...

10.11.2020, min read
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz o...

02.07.2020, min read
Read more
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 cz...

01.07.2020, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag