Profil działalności - DO OK

Profil działalności

Podstawowym obszarem działalności DO OK S.A. jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących web tech (technologie sieciowe) oraz native mobile (natywne technologie mobilne). Dzięki bogatemu doświadczeniu, specjalistycznemu know-how i gwarancji jakości Spółka oferuje swoim klientom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących m.in. technologie: Django & Python, JavaScript (node.js, angular, react) oraz native mobile (iOS, Android). Zgodnie z badaniami portalu Clutch.co, Emitent znajduje się w rankingu najlepszych deweloperów z Polski, oraz pierwszej dziesiątce firm świadczących usługi w technologii Django & Python.

Spółka składa się z czterech działów organizacyjnych:

Dział Back-end – odpowiedzialny za warstwę logiczną stosowanych rozwiązań tj. oprogramowanie procesów stojących za mechanizmami wewnętrznymi danego projektu,

Dział Front-end – odpowiedzialny za warstwę prezentacyjną projektów tj. to co ostatecznie zobaczy użytkownik danego rozwiązania,

Dział Mobile – pracujący nad rozwiązaniami w technologiach iOS i Android, tworzący aplikacje przeznaczone do wykorzystania na smartfonach i tabletach,

Dział UX/UI Design  - dział odpowiedzialny za projektowanie procesów we wstępnym etapie realizacji projektu oraz za tworzenie grafik wykorzystywanych w ostatecznych programach.

Dział Testing - dział odpowiedzialny za testowanie rozwiązań i dbanie o jakość w zależności od natury produktu czy projektu.

 

Ponadto od czerwca 2016 roku DO OK S.A. jest partnerem firmy Odoo S.A. (Belgia) tworzącej od 10 lat najpopularniejszy otwarty system klasy ERP/CRM w technologii Python. Dzięki tej współpracy Emitent ma możliwość wejścia na nowy rynek rozszerzając zdolności projektowania systemów i modułów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta biznesowego, wykorzystując  przy tym wiedzę i doświadczenie zdobytą wcześniej z wielu dziedzin IT. W zależności od wymagań użytkownika są to działania polegające na optymalizacji lub unowocześnianiu istniejących już systemów i aplikacji bądź na przygotowaniu od podstaw nowych rozwiązań.

Obszary działalności DO OK S.A.

W ciągu 6 lat działalności Spółka zrealizowała ponad 90 projektów z wielu różnych branż biznesu. Od rozwiązań dedykowanym przedsiębiorstwom, przez narzędzia edukacyjne, po projekty marketingowe z branży TMT, lifestyle, czy FMCG. Wśród podmiotów, które skorzystały z usług DO OK S.A. można wyróżnić: Polpharma, AmRest, Adidas, PKN Orlen, H&M, Sonel, Sanofi Pasteur, Media‐Saturn Group, IKEA, Point Group, Unibail‐Rodamco, Promiss, Sanitec, Dilmah, Mattel, InPost, Play, Rexona, Ferrero i wiele innych.

Opis stosowanych technologii

Poziom usług świadczonych przez Emitenta klasyfikuje go wśród 10 najlepszych przedsiębiorstw jeżeli chodzi o technologię Django & Python. Właśnie ta technologia stanowi podstawę działań programistycznych DO OK S.A. tj. stanowi podstawę dla działań programistów w segmencie Back-end (jeden z trzech segmentów programistycznych DO OK S.A. odpowiedzialny za część działań programistycznych służących efektywnej obsłudze procesów przetwarzania informacji wewnątrz danego programu).

Obecne struktura sprzedaży według kierunku wykazuje zbliżony poziom przychodów generowany w kraju i zagranicą. Rynek usług informatycznych charakteryzuje brak barier ze względu na lokalizację, a korzystne warunki cenowe oferowane przez deweloperów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyciągają zagranicznych klientów. Emitent współpracuje głównie z klientami z Europy Zachodniej, a istotną część przychodów generuje na rynku w Wielkiej Brytanii oraz w Danii.

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

28.03.2023, min read
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które...

28.03.2023, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

28.02.2023, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag