Organy zarządzające i kontrolne - DO OK

Organy zarządzające i kontrolne

Organy zarządzające: Dmitrij Żatuchin - prezes zarządu

Organy kontrolne:

Rada Nadzorcza została powołana 25 lipca 2017 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Rada Nadzorcza obecnej kadencji, powołana po przekształceniu Spółki, została wpisana w KRS w dniu 29 września 2016 r Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

WZA Emitenta w dniu 5 kwietnia 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Milana oraz Pana Krzysztofa Zagrobelnego, a także powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenę Więckowską oraz Pana Nielsa Henrika Sorensena. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Sebastian Kwiecień

Marzena Więckowska

Niels Henrik Sørensen

Remi Caron

Raport okresowy za II kwartał 2021

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 202...

12.08.2021, min read
Read more
Raport okresowy za I kwartał 2021

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2021...

13.05.2021, min read
Read more
Raport okresowy za IV kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 202...

12.02.2021, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag