Organy zarządzające i kontrolne - DO OK

Organy zarządzające i kontrolne

Organy zarządzające: Dmitrij Żatuchin - prezes zarządu

Organy kontrolne:

Rada Nadzorcza została powołana 25 lipca 2017 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Rada Nadzorcza obecnej kadencji, powołana po przekształceniu Spółki, została wpisana w KRS w dniu 29 września 2016 r Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

WZA Emitenta w dniu 5 kwietnia 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Milana oraz Pana Krzysztofa Zagrobelnego, a także powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenę Więckowską oraz Pana Nielsa Henrika Sorensena. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Sebastian Kwiecień

Marzena Więckowska

Niels Henrik Sørensen

Remi Caron

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

28.03.2023, min read
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które...

28.03.2023, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

28.02.2023, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag