Kontakt DO OK S.A., Animator oraz Autoryzowany Doradca - DO OK

Kontakt DO OK S.A., Animator oraz Autoryzowany Doradca

Kontakt w sprawach inwestorskich: +48 500 026 823 ir@dook.pro DO OK S.A. ul. Skarbowców 23b 53-025 Wrocław, Poland NIP/VAT-ID: PL8992716087 KRS: 0000639585 REGON: 021498682

Autoryzowany doradca

 

INC Spółka Akcyjna

ul. Krasińskiego 16

60-830 Poznań

 

Numer KRS: 0000028098

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 630316445

NIP: 778-10-24-498

Telefon: + 48 (61) 851 86 77

Fax: + 48 (61) 851 86 77

Poczta e-mail: biuro@incsa.pl

Strona www: www.incsa.pl

 

 

Animator

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27,

43-300 Bielsko-Biała

telefon 33 812-84-00

fax 33 812-84-02

www.bdm.com.pl

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

28.03.2023, min read
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które...

28.03.2023, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

28.02.2023, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag