Life-changing
software services

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peniące funkcje zarządcze

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej informacji, iż dnia 14.11.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku zawarciem transakcji przez Dmitrija Żatuchina (Prezes Zarządu). Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport Grupy Kapitałowej DO OK S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 201...

10.02.2020, min read
Read more
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki DO OK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekaz...

17.01.2020, min read
Read more
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące funkcje z...

29.11.2019, min read
Read more

Our website has cookies. more info