Meet us at:

Life-changing
software services

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peniące funkcje zarządcze

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej informacji, iż dnia 14.11.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku zawarciem transakcji przez Dmitrija Żatuchina (Prezes Zarządu). Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30...

02.06.2020, min read
Read more
Raport roczny za rok obrotowy 2019

Zarząd DO OK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok...

28.05.2020, min read
Read more
Raport okresowy za I kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020...

18.05.2020, min read
Read more

Our website has cookies. more info