List of shareholders to participate in DO OK Life-changing Software Services - 2020 SH meeting. - DO OK

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2020, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1.Dmitrij Żatuchin, posiadający 900000 głosów z akcji imiennych serii A, co stanowiło 93.65% ogólnej liczby głosów na WZ i 40.63% głosów ogółem w Spółce.

Raport okresowy za III kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 202...

10.11.2020, min read
Read more
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 cz...

01.07.2020, min read
Read more
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

01.07.2020, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag