Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022 - DO OK

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23B.W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Link do projektu uchwał: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2059156

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

28.03.2023, min read
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które...

28.03.2023, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

28.02.2023, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag