Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022 - DO OK

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23B.W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Link do projektu uchwał: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2059156

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.02.2022

Zarząd DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem we Wrocławiu (53-025), ul. Skarbowców 23B...

24.01.2022, min read
Read more
Raport okresowy za II kwartał 2021

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 202...

12.08.2021, min read
Read more
Raport okresowy za I kwartał 2021

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2021...

13.05.2021, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag