Meet us at:

Life-changing
software services

Raport Grupy Kapitałowej DO OK S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30...

02.06.2020, min read
Read more
Raport roczny za rok obrotowy 2019

Zarząd DO OK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok...

28.05.2020, min read
Read more
Raport okresowy za I kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020...

18.05.2020, min read
Read more

Our website has cookies. more info