Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia na dzień 28.06.2018 wraz z projektami uchwał - DO OK

Meet us at:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia na dzień 28.06.2018 wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz o...

02.07.2020, min read
Read more
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 cz...

01.07.2020, min read
Read more
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

01.07.2020, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info