Meet us at:

Life-changing
software services

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23B.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raport roczny za rok obrotowy 2019

Zarząd DO OK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok...

28.05.2020, min read
Read more
Raport okresowy za I kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020...

18.05.2020, min read
Read more
Raport Grupy Kapitałowej DO OK S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 201...

10.02.2020, min read
Read more

Our website has cookies. more info