Investor Relations - DO OK

Investor Relations

At DO OK we produce life-changing software. We like to say that developing software is our side job, our focus is on the positive impact it delivers to its users. Practically, we are the right partner for any ethical digital business.

Till now, we've delivered more than 150 projects on time, and 90% of our customers refer us to others.

We are an international team with locations in Poland, the Netherlands, Norway, Estonia, and Denmark.

In our Supervisory Board you will find experienced managers and specialists:

  • Sebastian Kwiecień (President of SB, Poland)
  • Janne Kalliola (Finland)
  • Dariusz Macniak (Poland)
  • Niels Henrik Sorensen (Denmark)
  • Marzena Więckowska (Global)

 

Current stock price: 

Latest posts
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.02.2022

Zarząd DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem we Wrocławiu (53-025), ul. Skarb...

24.01.2022
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na...

02.06.2020
Read more
Walne Zgromadzenie 27.06.2019

Zarząd DOOK S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Walnym Zgroma...

28.06.2019
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego WZA na dzień 27.06.2019 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na...

31.05.2019
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia na dzień 28.06.2018 wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na...

01.06.2018
Read more
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.02.2018

Zarząd DOOK S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym...

15.02.2018
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag