Investor Relations - DO OK

Investor Relations

At DO OK we produce life-changing software. We like to say that developing software is our side job, our focus is on the positive impact it delivers to its users. Practically, we are the right partner for any ethical digital business.

Till now, we've delivered more than 150 projects on time, and 90% of our customers refer us to others.

We are an international team with locations in Poland, the Netherlands, Norway, Estonia, and Denmark.

In our Supervisory Board you will find experienced managers and specialists:

  • Sebastian Kwiecień (President of SB, Poland)
  • Janne Kalliola (Finland)
  • Dariusz Macniak (Poland)
  • Niels Henrik Sorensen (Denmark)
  • Marzena Więckowska (Global)

 

Current stock price: 

Latest posts
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do pub...

28.03.2023
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osó...

28.03.2023
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

28.02.2023
Read more
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe w roku o...

31.01.2023
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

15.03.2022
Read more
Raport okresowy za III kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kw...

10.11.2020
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag