Investor Relations - DO OK

Investor Relations

In DO OK we produce life-changing software. We like to say that developing software is our side job, our focus is on accommodating it to its users. Practically, we are the right challenger for any digital business.

Till now, we've delivered more than 150 projects on time, and 90% of our customers refer us to others.

We are an international team with locations in Poland, the Netherlands, Estonia, and Denmark.

In our Supervisory Board you will find experienced managers and specialists:

  • Remi Caron (Netherlands)
  • Janne Kalliola (Finland)
  • Sebastian Kwiecień (President of SB, Poland)
  • Niels Henrik Sorensen (Denmark)
  • Marzena Więckowska (Poland)

 

Current stock price: 

Latest posts
Raport okresowy za III kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kw...

10.11.2020
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniże...

02.07.2020
Read more
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w d...

01.07.2020
Read more
DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej informacji, iż dni...

30.06.2020
Read more
DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej informacji, iż dni...

23.06.2020
Read more
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki DO OK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będ...

17.01.2020
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag